Mig/mag

Spawanie MIG/MAG

Przedstawiamy spawarki MIG/MAG, których szczegółową charakterystykę zamieszczamy poniżej. Skonstruowane przez Magnum migomaty przystosowane są do trybu pracy, który nosi rozmaite nazwy. Możemy tu mówić o spawaniu łukowym w osłonie gazowej, spawaniu półautomatycznym lub spawaniu w osłonie CO2. Do tego spawarki MAG oraz MIG posiadają szereg wyróżników, takich jak sposób pracy: ręczny, z możliwością użycia mechanicznego przemieszczania prowadnika elektrody; źródło ciepła: łuk elektryczny; osłona jeziorka: gaz nie reagujący z metalem spawanym; zakres natężenia prądu: od 60 do 500A; moc cieplna: 1,25kJ/s. Szczegóły dotyczące konkretnych urządzeń zamieszczamy w ich opisach, poniżej natomiast objaśniamy, jak działają i czym charakteryzują się spawarki MAG/MIG.

Zasada działania

Jak działa spawarka Magnum MIG/MAG? Otóż urządzenia wykonuje następującą pracę: łuk jarzy się między końcem elektrody a metalem rodzimym w linii złącza. Elektroda jest przesuwana ze stałą prędkością za pomocą silnika o nastawnej prędkości obrotowej. Prąd zależy od prędkości podawania elektrody. Długość łuku jest utrzymywana przez źródło prądu, a spawacz powinien prowadzić wylot prowadnika elektrody na stałej wysokości nad jeziorkiem (zwykle kilkanaście mm). Przestrzeń łukowa i spawany metal są osłaniane gazem dobranym odpowiednio do spawanego metalu. Gazami powszechnie używanymi są: argon, argon z dodatkiem 5% tlenu lub 20% dwutlenku węgla albo czysty dwutlenek węgla. Typowe zastosowanie – wyrób o średniej grubości łączonych elementów, cienkie blachy.

Uniwersalne migomaty MIG/MAG

Dystrybuowane przez nas pod logiem marki Magnum migomaty działają na zasadzie spawania łukowego. Przeprowadza się je w osłonach gazowych. Jest to obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod spawania konstrukcji. Dokładna osłona łuku jarzącego się między elektrodą topliwą a spawanym materiałem zapewnia, że spoina formowana jest w bardzo korzystnych warunkach. Zarówno spawarki MAG, jak i MIG wykorzystywane są do tworzenia wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Zaliczyć można do nich stale węglowe i niskostopowe, stale odporne na korozję, aluminium, miedź, nikiel i ich stopy.

Stapianie materiału poddawanego spawaniu i tworzyw elektrody topliwej za pomocą ciepła wytwarzanego przez łuk elektryczny to właśnie spawanie MIG/MAG. Odbywa się ono w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Umożliwia to nowoczesna spawarka Magnum MIG. Do procesu stosuje się osłonę gazu obojętnego lub aktywnego. Metal spoiny formuje się z metalu stapiającego się drutu elektrodowego i nadtopionych brzegów materiału spawanego. Podstawowe gazy ochronne stosowane przy spawarkach MIG i MAG to: CO2, H2, O2, N2 i NO — z ewentualnym dodatkiem argonu lub helu. Woda lub powietrze to z kolei często wykorzystywane palniki chłodzone. Do procesu z użyciem spawarki MAG/MIG stosowany jest prąd stały lub przemienny we wszystkich możliwych pozycjach. Najczęściej jednak używany jest ten z biegunowością dodatnią. Marka Magnum oferuje migomaty o dużej uniwersalności, które umożliwiają przeprowadzenie zautomatyzowanych procesów. Te przeprowadzane są w sposób łatwy zarówno w warunkach warsztatowych, jak i montażowych.

Proces spawania MIG/MAG

Parametry spawania

Podstawowymi parametrami spawania MIG/MAG są:

– Rodzaj i natężenie prądu (prędkość podawania drutu),
– Napięcie łuku,
– Prędkość spawania,
– Rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego,
– Średnica drutu elektrodowego,
– Długość wolnego wylotu elektrody,
– Prędkość podawania drutu elektrodowego,
– Pochylenie złącza lub elektrody.

Gaz ochronny

Dzięki zastosowaniu materiału dodatkowego w postaci gazu ochronnego możliwe jest uzyskanie wysokiej sprawności osłony obszaru spawania oraz regulacja sposobów przenoszenia metalu w łuku, prędkości spawania i kształtu spoin. Spawarki MIG wykorzystują gazy obojętne, które skutecznie chronią ciekły metal spoin przed dostępem atmosfery. Eliminują także lub znacznie ograniczają rozprysk. Dzięki właściwemu dobraniu natężenia gazu ochronnego zachowana jest stałość nawet w czasie przeciągów oraz wiatru.

3

4

Gazy obojętne, argon i hel, choć doskonale chronią ciekły metal spoiny przed dostępem atmosfery, nie są odpowiednie we wszystkich zastosowaniach spawania MIG/MAG.

5

Dzięki zmieszaniu w odpowiednich proporcjach helu lub argonu z gazami aktywnymi chemicznie uzyskuje się zmianę charakteru przenoszenia metalu w łuku i wzrost stabilności łuku. Równocześnie możliwe jest znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie rozprysku.

Podstawowymi gazami aktywnymi są: CO2, O2, NO, N2, H2.

Natężenie przepływu gazu ochronnego dobrane musi być tak, aby zapewniona była stała osłona obszaru spawania, nawet podczas przeciągów czy wiatru. Natężenie przepływu powinno ustawiać się tak, by na jeden milimetr średnicy dyszy gazowej przypadał 1,0 l/min.

Druty elektrodowe

Średnica drutu elektrodowego – decyduje o gęstości prądu, a w efekcie o głębokości wtopienia i o charakterze przenoszenia metalu w łuku. Dla danej wartości natężenia prądu wydajność stapiania wzrasta ze zmniejszeniem się średnicy drutu. Druty o małej średnicy, do 1,2 mm, zaleca się stosować do spawania złączy cienkich blach oraz przy spawaniu w pozycjach przymusowych. Decydują o intensywności podgrzania drugu na odcinku pomiędzy końcówką prądową a stapiającym się końcem drutu.

Urządzenia do spawania MIG/MAG

a) zasilacze łuku spawalniczego

Podstawowymi zespołami w urządzeniach do spawania elektrodami topliwymi w osłonach gazowych są zasilacze łuku spawalniczego dostarczające energię do łuku.

Jako zasilacze są stosowane prostowniki:

– diodowe,
– tyrystorowe,
– inwersyjne.

b) podajniki drutu elektrodowego
c) uchwyty spawalnicze

Do darmowej dostawy brakuje Ci zaledwie 450,00 

Wyświetlanie 1–50 z 87 wyników

1 2